Tre små snokar

Omärkt hane numera ”blå”
Märkt hane – numera ”grön”
Tik