Namn Kull/född Höfter Armbågar Knän Öga Övrigt
Allt eller Inget A. 2011  B   0/0 ua (2015)  
  A. 2011  A       Kastrerad
Allt i ett A. 2011          
Allt som Allt A. 2011  B   0/0 ua (2017)  
Dribbla B. 2012  A 0/0 0/0 katarakt (2015)  
Fair Play B. 2012  A 0/0      
Hit and Run B. 2012  A 0/0 0/0 katarakt (2017)  
Klackspark B. 2012  C        Kastrerad
Lyra B. 2012  A 0/0 0/0 ua (2014)  
Smash B. 2012  A        
Ett herrans Liv C. 2013  C 0/0 0/0 ua (2018)  
Meningen med livet C. 2013  A   0/0 ua (2018)  
Pang i bygget C. 2013  C        
Dansa Pausa D. 2014          
Dansa efter Min pipa D. 2014  B   0/0    Kastrerad
Dansa på Min grav D. 2014  B   0/0    
Jag kräver Dans D. 2014  B   0/0 öga ua Kastrerad
Ta på dig dansskorna D. 2014          
Där älvorna dansar D. 2014          
Full i Fan E. 2014  A 0/0 0/0 öga ua (2017)  
Vilja av Stål E. 2014  C        
Far och Fläng F. 2015  B   0/0    
Grisen i Säcken G. 2016  C   0/0 öga ua (2018)  
Livets Lotteri G. 2016  C  0/0     Avliden
Skruven är Lös G. 2016  B   0/0  öga ua (2018)  
Gött och Leva G. 2016  C  0/0 0/0  öga ua (2018) Kastrerad
Känn ingen Sorg H. 2017  C  0/0     Kastrerad
Peace N’Luv H. 2017  B   0/0    
Tänd strålkastarna H. 2017  C        
I sällskap med en clown I. 2018  A  0/0      
Den goda viljan I. 2018  C  0/0      
Antagligen ett geni I. 2018  C  0/0       
Åh herregud J. 2018  B   0/0    
I Mellanmjölkens land J. 2018  B  0/0      
En komikers uppväxt J. 2018  A        
Ett ufo gör entré J. 2018          
NamnKull/föddKönHDEDPatellaÖgonDNA-testAgilityBruksLydnadFreestyle/HtMRallylydnadViltspårNoseworkUtställning
Allt som alltA. 2011TB0/0ua (2017)BBEE
PRCD-B
RCD-4 fri
VG
Allt eller IngetA. 2011TB0/0ua (2015)Uppfl. lägreSE LCHRLDN F A
SE RALLYCH
Godkänt doftprovCK, bt-plac
Allt i ettA. 2011H
Allt i alloA. 2011HAStartat
Hit and RunB. 2012TAua0/0y-söms katarakt (ej ärftlig)Bb (bär på brunt)EX
LyraB. 2012TAua0/0ua (2016)Tävlar kl ISEUCH
FIUCH
DribblaB. 2012HAua0/0katarakt (ej ärftlig) (2019)Godkänd appellklass1a pris kl IRLD N F
KlacksparkB. 2012HC
Fair PlayB. 2012HAua
SmashB. 2012HA
Meningen med livetC. 2013TA0/0ua (2018)BBEERLDNSEVCHCert
Ett herrans livC. 2013HCua0/0ua (2017)PRCD-A
RCD-4 fri
2x hoppcert
2x agilitycert
RLDN F AGodkänd anlagsklass
3e pris öppenklass
Tävlar kl ICK
Pang i byggetC. 2013HCRLD N F ATävlar kl IIEX
Dansa PausaD. 2014T2x cert FreestyleRLD N F
Jag kräver dansD. 2014TB0/0ua (2016)Bb (bär brunt)SEUCH
DKUCH
FIUCH
Där älvorna dansarD. 2014T
Ta på dig dansskornaD. 2014T
Dansa på din gravD. 2014HB0/0
Dansa efter min pipaD. 2014HB0/0Uppfl. startklass
2a pris kl I
RLD N F A
Full i FanE. 2014TAua0/0Distichiasis (2019)BBEe1 x kval res nybörjarklCK
Vilja av StålE. 2014TCTränas för tävling
Far och FlängF. 2015HB0/0Tävlar startklassRLD NEX
Grisen i säckenG. 2016TC0/0ua (2019)BbCK, RES-CERT
Livets lotteriG. 2016TCua0/02 x pinne hopp kl I
Gött och LevaG. 2016HCua0/0ua (2018)LD STARTKLASS
1a pris kl I
HtM I II
Kval.res freestyle kl I
RLD N F A M
SE RALLY CH
CK
Skruven är lösG. 2016HB0/0ua (2018)Bbpinnar kl ISEUCH
Livets teaterH. 2017TCua0/0ua (2018)BBEETränas för tävling
Tänd strålkastrarnaH. 2017TC
Känn ingen sorgH. 2017HCua
Peace N'LuvH. 2017HB0/0Uppfl. startklassCERT
NORD.CERT
BIM
I sällskap med en clownI. 2018TAuaGodkänt doftprovCK
Den goda viljanI. 2018TCuaTränasCK
Antagligen ett geniI. 2018HCuaEX
I Mellanmjölkens LandJ. 2018TBuaBBEERLD N FCK, RES-CERT
Åh HerregudJ. 2018TB0/0BBEERLD N FEX
Ett Ufo gör EntreJ. 2018HBBEERLD N F
En Komikers UppväxtJ. 2018HAuaBBEEStartat