Skip to content

Fantastiska valpköpare
gör det möjligt!

Avelsutvärdering

För mig är det viktigt att utvärdera en kull både till temperament, hälsa och exteriör. Likväl som jag utvärderar tikens dräktighet, valpning och roll som mamma. 

Inget av detta kan jag göra utan mina valpköpare och de spelar en oerhört stor roll i min uppfödning. En kontakt med mina valpköpare är därför A och O för mitt avelsarbete; jag anordnar kennelträffar, läger, valpträffar och finns alltid på telefon eller via mail/messenger. Träningstips, trix och andra små knep delger vi gärna varandra i min facebookgrupp för valpköpare. 

 

Vad innebär då utvärdering? 

För mig handlar det egentligen om att få vara delaktig; att följa valpens start hos mig tills den är både äldre valp, unghund, vuxen och veteran. Både den mentala utvecklingen men även hälsa och hur hunden ser ut exteriört. 

Mätbara resultat är ofta det man tar fasta på just för att de är lätta att föra statistik över, de är också framtagna i former som gör att vi ska kunna jämföra individer med dem som verktyg. För mig handlar utvärdering av individer, både enskilt och som en del av en kull, om  livet först och främst – allt det där som blir vardag för hund och ägare. Tillsammans med de mätbara verktyg som finns att tillgå (mentalbeskrivningar av olika slag, utställning och hälsotester) får jag som uppfödare en bild av vad tiken (eller hanen) har lämnat i sin kull/sina kullar. Vilket är av vikt för framtida avelsarbete. 

 
Ingen fråga är för liten att ställa och jag vill väldigt gärna att man hör av sig vid eventuella funderingar kring både stort och smått gällande sin hund. 
 
MH eller BPH, är ett sätt för mig att se hur hundarna objektivt agerar vid samma fasta situationer och ger mig därför ofta indikationer vad som kan vara ärftligt efter en specifik tik/hane. Det brukar dessutom vara en rolig, spännande dag att både genomföra själv med sin hund men också se kullsyskon göra (om man passar på att göra det tillsammans med övriga, jag försöker samla alla i kullen som vill).

Mentalbeskrivningen

MH eller BPH, är ett sätt för mig att se hur hundarna objektivt agerar vid samma fasta situationer och ger mig därför ofta indikationer vad som kan vara ärftligt efter en specifik tik/hane. Det brukar dessutom vara en rolig, spännande dag att både genomföra själv med sin hund men också se kullsyskon göra (om man passar på att göra det tillsammans med övriga, jag försöker samla alla i kullen som vill).

Hälsotester

Hälsotester önskar jag att man vill göra på sin hund, främst för hundens skull – vetskapen om hur ledhälsan ser ut i ung ålder är en god förutsättning för ett långt och aktivt liv.  Forskning visar att det finns både ärftliga och miljöfaktorer när det kommer till ledhälsa, därför är det en extra viktig pusselbit i min avelsutvärdering. Här kan det mätbara resultatet hjälpa mig i framtida avelsarbete.  Jag önskar att man genomför en röntgen för höftledsdysplasi (HD-röntgen) på sin hund, i ålder 12-18 månader, samt en undersökning för att se om knäna luxerar eller ej (patella undersökning). Vill man bidra både till mitt avelsarbete men också för rasen i sin helhet är det också välkommet att man gör en ögonlysning på sin vuxna hund. 

Tusen tack till er valpköpare
som gör mitt avelsarbete möjligt!

50%

Genomfört mentalbeskrivning

Av 64 vuxna hundar* har 32 st hundar genomfört en mentalbeskrivning (antingen BPH eller MH). Det motsvarar 50% av de hundar som uppnått rätt ålder.

*Hundar som är födda innan 2024. 

81,25%

HD-röntgade 

Av 64 vuxna hundar* har 52 st hundar ett resultat gällande höftledsdysplasi. Det motsvarar 81,25% av de hundar som uppnått rätt ålder.
  
*Hundar som passerat 12 månader (födda 2023 och tidigare)
 

50 %

Utställda 

Av 64 hundar* har 32 st hundar ett ställts ut på officiell utställning.  Det motsvarar 50% av de hundar som uppnått rätt ålder.
 
 
*Hundar som passerat 9 månaders ålder
 

54,7 %

Startade på prov 

Av 64 hundar* har 35 st hundar ett startat på någon form av provverksamhet som stambokförs (utställning ej medräknad).  Det motsvarar 54,7% av de hundar som uppnått rätt ålder.
 
 

*Hundar som passerat 9 månaders ålder

Mätbara resultat