Hopp-pinnar x 2

Grattis Turbo och matte Catarina till två välsprungna och snabba lopp i hoppklass I i lördags, de resulterade i 2 pinnar!