en gul och en svart

… och en cola flaska. Kampen, lockelsen och den ultimata fighten fortsätter…