Dräktighetsbild (?) 1

Nu har 1 vecka gått sedan parning.

Ursprungsvikt 7,5 kg

Magbild ser ni nedan ;)

Studsa v 1