Skip to content

Att köpa valp hos

Se Upp 

 • Ta kontakt

  Som för de flesta av oss är livet fullt av innehåll av olika dess slag – arbete, familj, hundar, hus & hem samt föreningsliv fyller mitt. 

  Jag arbetar oregelbundna tider och kan vara svår att få tag på via telefon. Detta innebär att jag gärna ser en första kontakt via e-post.

  På så sätt kan jag läsa och svara när jag har tid. Ibland svarar jag fort och ibland är tiden prioriterat till annat än dator och då kan ni få vänta.

  OBS! Just nu är efterfrågan på valp oerhört stor. Var vänlig och läs igenom nedanstående noga och svara så utförligt ni kan. Jag besvarar inte mail som inte har svarat på nedanstående frågor och gett en god bild av vem ni är och vad ni söker.

 • Vem är du/ni?

  En beskrivning om vem du/ni är; innehållande om du är ensamstående, om ni är en familj, vart ni bor, hur jobbsituationen ser ut etc. 

  Har ni tidigare erfarenheter av hund – i så fall vilka? Har ni hund i hemmet sedan tidigare vill jag veta lite om den hunden. 

 • Vad söker du/ni?

  Kanske det viktigaste – vad söker du/ni? Vilka egenskaper är det som gör att ni fastnat för pudel? Vad har ni för tankar om hur livet med pudel kommer att bli? Vad fick er att ta kontakt med just mig?

  Så mycket information som möjligt om era förväntningar om framtida hundliv och hundindivid desto lättare blir det för mig att svara på om jag tror en valp från mig kan möta upp dina/era förväntningar. 

 • Efter ert e-postmeddelande

   Vad som sker därefter kan se lite olika ut, men jag svarar givetvis på meddelanden och frågor. Kanske hörs vi då på telefon, ett besök eller fler utförligare mail. Det kommer vi överrens om tillsammans. 

  Generellt kan jag säga att jag inte har en väntelista man kan skriva upp sig på utan jag försöker matcha rätt valp/kull/parning med rätt intressent. Och förbehåller mig rätten att själv välja vem jag väljer att sälja valp till. 

 • Mina förväntningar

  När jag är på planeringsstadiet för en kull, eller har genomfört en parning, har jag förväntningar på hur valparna kommer att bli. Dessa förväntningar grundas givetvis på föräldrarnas egenskaper, både individuellt men även det jag har känning om gällande hundar bakåt i stamtavlan. 

  Utifrån dessa förväntningar söker jag efter hem som jag tror kan passa den typen av individ som jag tror valparna kommer att bli. Den matchningen med valp och blivande ägare skiljer sig åt vid varje kull eftersom att det baseras på just nämnda förväntningar samt givetvis valparna i sig när de väl är födda och man kan börja se dess egenskaper. 

 • Matchningen

  Det stora hjärtepusslet. 

  Att hitta rätt hem till rätt valp. Jag använder mig inte av väntelistor… 

  Ibland kan jag ge besked om att jag tror en valp kan passa dig/er men inte säga vilken individ eller kanske tror en annan kull kan vara aktuell.

  Ibland kan det vara så att vi måste avvakta tills valparna når en ålder där jag ser temperament mer tydligt innan jag kan säga bu eller bä. 

  Och ibland är det kanske just så tråkigt att det inte finns en valp till dig/er och det beskedet kan komma tidigt i skedet/kontakten eller när valparna är några veckor. Förstår att detta kan vara  frustrerande för er valpspekulanter men det är för att valpen och ni ska få de bästa förutsättningar till ett ev. gemensamt liv.